SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ ÖZET DERS NOTU

SİLAH:  Uzaktan yada yakından canlıları öldüren,yaralayan,etkisiz hale getiren,canlı organizmaları  hasta eden,cansızları parçalayan veya yok eden  araç ve aletlerin tümüne denir.

SİLAH ÇEŞİTLERİ:

 1. Ateşli silahlar
 2. Ateşsiz silahlar
 3. Biyolojik silahlar
 4. Kimyasal silahlar
 5. Nükleer silahlar

ÖNCELİKLE:

 1. Önce güvenlik
 2. Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar doludur
 3. Silahımızı asla bir canlıya doğrultmayız
 4. Atıştan önce-atış yaparken Uyarıcı ilaç veya alkol asla alınmamalıdır
 5. Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe tetik parmağımız her zaman tetik muhafaza korkuluğunda olmalıdır.
 6. Tatarken elimizin ulaşabileceği bir yere veya dolu olarak bir yerde bırakmamalıyız.
 7. Silah doldur boşalt yaparken sağa-sola bakmamalıyız.Gözümüz silahta olmalıdır.
 8. Fişek yatağı göz kontrolü ile kontrol edilmelidir.Parmağımızı sokmadan ve namlu ucundan bakmadan yapılmalıdır.
 9. Fişek ateş almadığında  dinlenme pozisyonu olan 45 derece açı ile hedefe doğru bakacak şekilde 15-30 sn kadar beklenilmelidir.
 10. birçok örnek sayılabilir.

NOT: ÖGG Görev alanında 6136 S.K.göre silahını kullanma ve taşıma kurallarına uyar.

SİLAHLI GÖREV YAPAN PERSONELİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR:

Varsa özel talimatlardaki özel usullere göre

Silahına ihtiyaç duyduğunda en kolay ulaşabileceğin şekilde

Bir başkasının silahına kolay ulaşmasını önleyecek şekilde

Belirgin bir tehlike yok ise mutlak suretle fişek yatağı boş olarak emniyet kapalı,ancak, belirgin  ve beklenen tehlike var ise  silah tam dolu olarak ve emniyet kapalı olarak taşımalıdır.

Bir başkasını hayatını tehlikeye sokmayacak şekilde

MP-5 makinalı tabanca veya tüfek ise namlu havaya bakacak şekilde veya omuzda veya çapraz şekilde daha emniyetli-güvenli olacaktır.

ATEŞSİZ SİLAHLAR: Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş olan ateşsiz silahlardır.

 1. Kama:Sivri uçlu,iki ağzı keskin,bir veya iki tarafında oluk bulunan
 2. Hançer : Sivri uçlu,kısmen geriye doğru kıvrık iki ağzı keskin,bir veya iki tarafında oluk bulunan bıçaktır.
 3. Saldırma: Büyük boy olup bir veya iki tarafında oluk bulunan bıçaktır.
 4. Şişli bastın : Baston görüntüsünde ancak gövdesi şiş görevi gören silahtır.
 5. Sustalı çakı:Namlu susta düzeyinde otomatik olarak kabze içinde veya yanden çıkan bıçaklardır.
  • Namlunu açılıp kapanmasını sağlayan mandal;arızalı ise bozuk sayılmaz ve 6136 S.K.girer.
  • Namlu kilit mandalı;Namluyu kabzeye sabitleyen mandal dır.Bu mandal bozuksa 6136 S.K.girmez.
 6. Sivri uçlu  ve oluklu bıçaklar:
 7. Topuzlu kama:Tahta- demir sopaya bağlı birkaç ip ve bu ipe bağlı madeni küçük küreciklerdir.
 8. Boğma teli ve zinciri: 30-40  cm uzunluğunda  olup uclarında tutma yeri olan tel veya zincir.
 9. Muşta:Elin parmakları arasına geçecek şekilde halkalı ve el ayasına gelen yeri düz olarak yapılmış madeni silahlardır.

YASA KAPSAMINA GİREN DİĞER ATEŞLİ-ATEŞSİZ SİLAHLAR:

 1. Günlük hayatta kullanılan aletlerin veya bir mesleğin icrasına yönelik kullanılan silahların kullanım amacına uygun olmayacak şekilde tadilata uğratarak şeklinin değiştirilmesidir ve üzerinde taşıması 6136 S.K kapsamına girer.(Muhalefet edilmiş olur)

NOT: Böyle durumlarda işlenen suçlarda TCK. göre ve 6136 S.K.muhalefetten işlem yapılır.

AV-SPOR AMAÇLI ATEŞLİ VE ATEŞSİZ SİLAHLAR:

 1. Atıcılık federasyonuna bağlı lisanslı sporcular tarafından taşınır.
 2. Ancak antreman sahalarında , müsabakalarında veya avda  kullanılır.
 3. Taşınması esnasında kılıfında-boş veya ambalajında taşınır.
 4. Aksi durumlarda 6136 S.K. muhalefet edilmiş olur.

 

YİVSİZ AV TÜFEKLERİ:

 1. Avda ve atıcılık sporunda kullanılır.
 2. Namluda yiv-set bulunmaz
 3. Bu silahların suçta kullanılmaları halinde TCK göre işlem yapılır.

SPOR VE NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI:

 1. Hava gazı basıncı ile çalışan
 2. Yivli veya  yivsiz tüfek ve tabancalar
 3. Suçta kullanılmaları halinde TCK göre işlem yapılır.

AV BIÇAKLARI:

 1. Sadece avda kullanılır.
 2. Toplam namlu uzunluğunun en az yarısı kadar sırtı küt olan.
 3. Sırtı testereli olabilir
 4. Uç kısmı meyilli olabilir
 5. Oluksuz bıçaktır.
 6. Suçta kullanılması halinde TCK:göre işlem yapılır.

KURUSIKI TABANCALAR:

 1. 6136 kapsamında değildir.
 2. Taşıması suç teşkil etmez
 3. Valilik tarafından Ruhsat verilmesi söz konusu değildir.
 4. Alındığına dair makbuz yanında olması gerekir,ruhsat niteliğindedir.
 5. Suçta kullanılırsa;gerçek silahmış gibi ceza veirlir  TCK ve 6136 S.K muhalefetten yargılanır.

TABANCALARDA MEKANİK YAPI:

TANIM:Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm(dahil) geçmeyen veya bütün uzunluğu 50 cm(dahil) geçmeyen barut vb. patlayıcı ve itici güç ile gülle,mermi,saçma,gaz veya diğer nesneleri atabilen ateşli silahlara tabanca denir.

TABANCA ÇEŞİTLERİ.

 1. Tek atışlı tabancalar
 2. Otomatik tabancalar
 3. Toplu tabancalar
 4. Gaz tabancaları
 5. İşaret tabancaları
 6. Havalı tabancalar

TABANCANI ANA PARÇALARI:

Çerçeve(gövde veya komple gövde):tetik, tetik korkuluğu, kabze, kabze kapağı çıkarıcı, horoz, şarjör yuvası( boşluğu),şarjör çıkarıcı.

 1. Sürgü( kapak takımı):Namlu,emniyet mandalı,yerine getiren yay ve mili,sürgü kilidi,gez,arpacık,kovan atma boşluğu,tırnak,iğne ve yayı, namlu yüksüğü, kompensatör (yön değiştirici)
 2. Şarjör(hazne): Şarjör tüpü(hazne),Şarjör kapağı,Şarjör kapak kilidi,yay,gerdel

NAMLU:Fişek(mermi) çekirdeğinin,güllenin vs. istikrarlı bir şekilde hedefe gitmesini sağlayan bölümüne namlu denir.

 1. Çekirdeğe hız-dönüş-yön verir
 2. Silahın ana elemanıdır
 3. Yiv-set olabilir-olmayabilir
 4. Çelikten oyularak( yiv-set oluşturulur) veya dövme olarak(daha dayanıklıdır ör:-MP-5,G3 piyade tüfeği) yapılır.
 5. Krom,nikel,çelik ve karbon gibi madeni yapıları bulunur.

YİV: Namlu içindeki helezonik girintilerdir. Genişlik-derinlik 0,075-0,1 mm arasındadır.

 • Çekirdeğe hız verir
 • Çekirdeğe set açar

SET: Namlu içindeki helezonik çıkıntılardır veya iki yiv arasında bulunan çıkıntılardır.

 • Çekirdeğe dönüş için kılavuzluk eder.
 • Çekirdeğe yiv açar

HAT-V(HATVE) :  Çekirdeğin veya yiv-setlerin namlu içerisindeki 1 (bir) tam turuna denir

YİV-SET ÖZELLİKLERİ:

 • Çekirdeğin Tahrip gücünü artırır
 • Çekirdeğin Uzak mesafelere gitmesini sağlar
 • Çekirdeğin takla atmasını engeller
 • Kendi etrafında dönmesini sağlar

RAYYÜR:Çekirdek namlu içinde ilerlerken,çekirdek üzerinde yiv ve setin bıraktığı izdir.

YİV-SET ÇEŞİTLERİ:

Keskin köşeli(Eliptik)

Dikdörtgen

Dairesel

ÇAP(KALİBRE) : Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin mm(çap) veya inç(kalibre) olarak ifadesidir.

KOMPENSATÖR(YÖN DEĞİŞTİRİCİ-ALEV GİZLEYEN):Barut gazının(basıncın) namlu ucundan çıktığı an sağa-sola,aşağı-yukarı ileten kısımdır.

 1. Karanlık mekanlarda karşı taraftaki hasmı yanıltmak için(namlu alevi yerimizi belli etmeyerek  farklı noktaları gösterir)
 2. Namlu şahlanmasını %50 azaltır.
 3. Çekirdek almış olduğu ilk hızla giderek arkasından gereksiz itmeyi ve sapmaları  önleyecektir ve istikrarlı vuruşlar sağlayacaktır.
 4. Namlu ısınmasını geciktirecektir.
 5. Namlu çabuk soğuyacaktır.

 FİŞEK YATAĞI:Atışa hazır fişeğin bulunduğu,iğnenin çarparak patlamanın meydana geldiği yerdir.

GAZ KANALLARI:

 • Fişek yatağında bulunur.
 • Namlu eksenine paralel ve düz bir şekilde bulunur.
 • Ateşleme sonrası basıncı eşit yayılmasın sağlar
 • Mekanizmanın geriye gelmesini sağlar
 • Boş kovanın dışarı atılmasını  sağlar.
 • Tutukluluk oranını azaltır.

RAMPA:Fişeğin hazneden atım yatağına doğru ilerlerken tırmandığı-kat ettiği yoldur.

 • Fişek yatagına bitişik ve gerisinde bulunur.

ŞARJÖR(HAZNE-FİŞEK VERME TERTİBATI):

 • Silah da atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yerdir.
 • Otomatik-yarı otomatik silahlarda  hazne görevini şarjör görür.
 • Toplu tabancalardabu görevi silindir şeklindeki TOP YUVALARI görür.

ŞARJÖR TÜPÜ:

 • Şarjörün en büyük kısmıdır.
 • Fişeklerin yerleştirildiği kısımdır
 • Şarjör kapasitesi 7-8 fişek olan  şarjörler tek kolonluktur.Aynı genişliktedir.
 • Şarjör kapasitesi 8 ve yukarısı şarjörler çift kolonludur.Üst kısmı dar,alt kısmı geniştir.

ŞARJÖR YAYI( gerdel yayı):Gerdeli yukarı iterek her fişeğin şarjör dudakları arasına oturmasını temin eder

GERDEL: Fişeklerin üzerine yerleştirildiği ve yayın uç kısmına takılan sert plastik kısımdır.

ŞARJÖR KAPAĞI:En alt kısmında bulunan ve fişeklerin şarjör içerisinde muhafazasını sağlar

ŞARJÖR KAPAK KİLİDİ:Şarjörün parçalarını birbirine bağlayan en küçük kısmıdır.

ŞARJÖR YUVASI:Şarjörlerin silah içerisine yerleştirildiği bölümdür.

KOVAN ATMA TERTİBATI:

 1. Otomatik-yarıotomatik silahlarda;Tırnak ve çıkarıcı
 2. Toplu tabancalarda;Yıldız şeklinde çıkarıcı

TIRNAK:

 1. Sürgü üzerinde bulunur.
 2. Kovan atma boşluğunun hemen gerisinde bulunur
 3. Fişek yada boş kovanı çıkarmaya yarar
 4. Toplu tabancalarda tırnak görevini yıldız şeklinde çıkarıcı görür.

ÇIKARICI(FİŞEK-BOŞ KOVAN ATACAĞI):Gövde üzerinde sabit olarak  bulunan çıkıntıdır.

ATEŞLEME TERTİBATI:İğnenin kapsule darbe yaparak  barutu ateşlemesine yarayan kısmıdır.

NİŞAN TERTİBATI:Namluya;yanlara,yüksekliğe yön vermeye ve istenilen şekilde hedefe isabet kaydetmeye(atış yapmaya) yarayan tertibattır.Kısacası;silahın nişan almaya yarayan tertibattır.

 1. Arpacık:Sürgü ve namlunun en ileri kısmında yer alan ve nişan almaya yarayan çıkıntıdır.
  • Dikdörtgen
  • Üçgen
  • Koni
  • Küre
  • Çember
 2. Gez:Sürgü veya namlunun geri kısmında bulunan ve nişan almaya yarayan kısımdır.
  • Üçgen
  • Dikdörtgen
  • Yarım daire( U gez,V gez)
  • Tam daire

 

 

 

EMNİYET TERTİBATLARI:

Ana emniyet tertibatları:

Mandal ( parmak ) emniyeti

Şarjör emniyeti : Şarjör takılı olmadığı sürece ateşleme yapmaz

Kabze emniyeti: Kabzeyi yeteri kadar sıkmadığı sürece ateşleme yapmaz.

Yardımcı emniyet tertibatları:

Tetik emniyeti :Darbelere karşı tetiği sabit tutan kilitleme mekanizması

 1. İğne emniyeti:Darbelere karşı iğnenin yerinden çıkmasını önleyen kilit mekanizması
 2. Horoz emniyeti: iki kademeli olarak veya horozun darbelere karşı yerinden çıkmasını önleyen kilit sistemi
 3. İkaz emniyeti:Sürgü gerisinde üstte veya yanda bulunur.Gece şartlarında görülebilir.Silahın dolu olmadığını gösterir.
  • Tırnak
  • İşaret pimi

SİLAHIN TEMİZLİK VE BAKIMI:

 1. Basit bakım
 2. Kapsamlı bakım
 3. Yıllık ve periyodik bakım
 4. Değişik iklim şartlarında bakım

SİLAH BAKIM ZAMANLARI:

 1. Günlük bakım
 2. Haftalık bakım
 3. Atış öncesi bakım
 4. Atış sonrası bakım

KULLANILAN MALZEMELER    :

 1. Bakır telli fırça:Uzun süre atış yapılmamış ve içi karıncalanmış namlular için
 2. Kıl fırça:Bakır telli fırçadan sonra devam edilir.
 3. Temizlik bezi
 4. İnce uçlu ahşap:El ve fırçanın giremediği bölgeler için
 5. Harbi:metal olmayan,ucuna bez ve fırça takılan namlu içi yiv-set temizliğinde kullanılan ince çubuktur.

TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİ:

 1. Zihinsel hazırlık
 2. Teknik hazırlık:
  • Rahat bir duruş
  • Kabze kavrama
  • Kaynak
  • Nişan alma
  • Nefes kontrolü
  • Ezerek tetik düşürme

NİŞAN ALMA:

 • Göz-gez-arpacık ve hedef noktası arasında oluşturduğu hat.
 • Gezin orta noktası ve arpacığın üst silme noktası aynı hizaya getirip  ve yandaki boşluklar eşit olacak şekilde yerleştirlmesidir.
 • U gez,V gez,Üçgen gez ile daha kolay nişan alınır.
 • Yuvarlak gez;Nişan alma daha zordur.Arpacık mahafazası ile gez muhafazası boru şekline getirilir ve arpacık tam ortada olacak şekilde nişan alınır.
 • Önemli olan arpacıktır.
 • Arpacık net,gez ve hedef flu(bulanık) görülür.

TETİK DÜŞÜRME TEKNİĞİ:

 1. İstinat boşluğu alınır
 2. Tetik parmağının etli ucu ile ezerek atış yapılır.
 3. Tetik korkuluğuna veya kabzeye temas ettirilmez.

DURUŞ TEKNİKLERİ:

 1. Vücudun temel duruşu( rahat bir duruş)
 2. Ayakları durumu:1 omuz genişliğinde-dengeli duruş
 3. Dizlerin durumu:Dizler kırılmaz(Taktik atış haricinde)
 4. Kalçanın durumu:Hafif öne doğru
 5. Omuzların duru:Hafif geriye doğru
 6. Kolların durumu:Kollar dirseklerden  kırılmadan ileri doğru ( Çünkü; basınç omuzlara ulaşmadan absorve edilir ve atıcının temel duruşu bozulmamış olur)
 7. Kafanın durumu:Tabi vaziyette olmalıdır.(sağa-sola,yukarı-aşağı olmamalıdır.)

Silah Atış Eğitimi

Silah Bilgisi ve Atış Dersi

44
Oluşturuldu

Silah Bilgisi Ve Atış Testi

1 / 100

Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?

2 / 100

Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir ?

3 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir ?

4 / 100

Ateşsiz silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir ?

5 / 100

Kullanıldığında uzaktan yada yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları parçalayan ve ortadan kaldıran veya yok eden araçların tümüne ……. denir.

6 / 100

Ateşli silah nedir ?

7 / 100

“………….. maddelerden yapılan ve yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb etkilere sahip silahlara …….. silahlar denir.” İfadesindeki noktalı alanlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

8 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir ?

9 / 100

Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur ?

10 / 100

Namlunun iç kısmında helezon şeklinde uzanan girintilere ne denir ?

11 / 100

 Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan değildir?

12 / 100

Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur ?

13 / 100

Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır ?

14 / 100

 Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir ?

15 / 100

Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne denir ?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir ?

17 / 100

Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere …. denir

18 / 100

Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……. , atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ….... denir

19 / 100

 Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz ?

20 / 100

Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde bulunmaz ?

21 / 100

Rampa nerde bulunur ?

22 / 100

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur ?

23 / 100

Fişek kapsülünde bulunan alev kanalı ne işe yarar ?

24 / 100

Göz – gez – arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir ?

25 / 100

Nişan hattı kaç noktanın bir araya gelmesinden oluşur?

26 / 100

 Aşağıdakilerden hangisi nişangah sistemidir ?

27 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir ?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı elamanlarındandır ?

29 / 100

Silahlarda tırnak ne işe yarar ?

30 / 100

Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

31 / 100

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur ?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

33 / 100

Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır ?

34 / 100

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir ?

35 / 100

Atış esnasında fişek yatağındaki merminin patlamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

36 / 100

Tırnak kırıldığında ;

37 / 100

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir ?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir ?

39 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir ?

40 / 100

Toplu tabancalarda emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir ?

41 / 100

Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz ?

42 / 100

Çift hareketli sisteme sahip olan tabancalar hangileridir ?

43 / 100

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir ?

44 / 100

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır ?

45 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir ?

l.Kapak takımını çıkart

ll.Şarjörü çıkart

lll.Yerine getiren yayı çıkart

lV.Namluyu çıkart

V.Tabancayı boşalt

46 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir ?

47 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir ?

48 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kapsülü oluşturan parçadır ?

49 / 100

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?

50 / 100

Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir ?

51 / 100

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 100

Yarı otomatik tabancalarda fişek yatağı hangi parça ile bitişiktir ?

53 / 100

Hatve nedir ?

54 / 100

Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere….. denir

55 / 100

Ateşli silahlarda hazne neye denir ?

56 / 100

Kalibre nedir ?

57 / 100

Çap nedir ?

58 / 100

 Etkili mesafe nedir?

59 / 100

Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

60 / 100

Fişek ve çekirdeklerin hareketini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalına ne denir ?

61 / 100

 Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir ?

62 / 100

Hangisi silah bakım türlerindendir ?

63 / 100

Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur ?

64 / 100

 Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir ?

65 / 100

6136 sayılı kanunun çevresinde ateşli silah ruhsatı alıcak kişiler en az kaç yaşının doldurmuş olmalıdır ?

66 / 100

6136 sayılı kanun kapsamında bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşın ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır ?

67 / 100

Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olması gerek ve kaç yıllığa verilir ?

68 / 100

 Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapılmasına ne denir ?

69 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarındandır ?

70 / 100

Hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

71 / 100

Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler ?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir ?

73 / 100

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır ?

74 / 100

Silah taşırken dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi doğrudur ?

75 / 100

Fişek ateş almadığında silah sökülüp nedeni araştırılmadan önce silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir ?

76 / 100

Tabanca fişekleri hangi unsurların birleşmesiyle oluşur?

77 / 100

Alev kanalı silahın neresinde bulunur ?

78 / 100

Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir ?

79 / 100

Bir tabanca fişeği kaç bölümden oluşur ?

80 / 100

 Tetiğin bir kez çekilmesi ve basılı tutulmasıyla tüm fişekleri ateşlenmesi hangi tür silahlarla yapılır ?

81 / 100

Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir ?

82 / 100

 İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra her tetik çekildiğinde atış yapan tabanca hangisidir ?

83 / 100

 İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir ?

84 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

85 / 100

Bir yerden bir yere bulundurma ruhsatlı silah nakledilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?

86 / 100

Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vs) var ise ne yapılmalıdır ?

87 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir ?

88 / 100

Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir ?

89 / 100

Atışlar hedefin üst kısmında toplanmışsa atıcı hangi hatayı yapmış olabilir ?

90 / 100

“Tetik emniyeti” ne anlama gelmektedir ?

91 / 100

Doğru bir kabze kavrama nasıl olmalıdır ?

92 / 100

 Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi silah taşıma şekilleri için yanlıştır ?

94 / 100

Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir ?

95 / 100

Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …….. tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek ………. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horozda dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle …….. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, …….. geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ……. ileriye doğru …… sayesinde sağa dönerek gider.

Boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler nelerdir ?

96 / 100

Silahıyla bahçedeki ağaca ateş ederken, ağaçların arkasından hiç beklemediği bir ses duyan atıcı hangi emniyet kuralını ihlal etmiştir ?

97 / 100

Tetik çekilmediğinde kurma parçası mandalı aşağıda kalır ve çıkıntılı bölgesi, horozun girintili bölgesinin alt tarafına ve horozun düz sathına dayanarak horozun ileriye gitmesini engeller. Böylelikle horoz iğneye temas etmediğinden ateşleme gerçekleşmez.

Yukarıda tanımı yapılan emniyet hangisidir ?

98 / 100

Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir ?

99 / 100

Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarı-aşağı doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne denir ?

100 / 100

Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir ?

Your score is

The average score is 69%

0%