KİŞİ KORUMA

 ÖZEL KORUMA HİZMETLERİ:

Terörle Mücadele kapsamında koruma hizmetleri

 • Görevleri sebebiyle süreli koruma
 • Görev süresince süreli koruma
 • Görevden ayrıldıktan sonra taleplerine bakılmaksızın süreli koruma

KORUMA: Adli makamlara, Mülki amirlere-kolluk kuvvetlerine müracaat yapılmakta ve dosya incelendikten sonra Terörle Mücadele Dairesine gönderilerek gerekli koruma sağlanır.

Çıkar Amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmetleri

KORUMA: Adli makamlara, Mülki amirlere-Kolluk kuvvetlerine müracaat yapılır. DGM C. Savcısı talebi üzerine Devlet Güvenlik mah. üyesi karar verir. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda DGM C. Savcısı karar verir.

 1. Ceza davaları ve diğer koruma hizmetleri; Adli makamlara, Mülki amirlere-kolluk kuvvetlerine yapılır. Genel kolluk ilgili araştırmayı tamamlar ve uygun görülürse Valilik oluru ile geçici korumaya alınır.
 2. Özel güvenlik koruma hizmetleri: Müracaat neticesinde dosya incelenir ve Komisyon tarafından uygun görülürse koruma kararı alınır.

NOT: Devlet büyükleri, temsil ettikleri makam ve görevleri nedeni ile taleplerine bakılmaksızın görevleri süresince ve görevden ayrıldıktan sonra da süreli olarak koruma sağlanır.

NOT: % 100 Koruma sağlamak mümkün değildir.

* Görevleri süresince ve Görevden ayrıldıktan sonra talep halinde Korumaya alınacaklar: Terör örgütlerinin hedefi olan veya olma ihtimali yüksek olan kamu görevlileri

* Talepleri halinde ;itirafçı, tanık, ihbarcılar, tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileri

KORUMA ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ:

 1. Merkezde; Görevde bulunan Devlet büyükleri için, İçişleri bakanlığı müsteşarı veya Yrd. başkanlığında oluşturulan Merkez koruma komisyonu kararı ile ve ayrıca il koruma komisyonu kararlarına itiraz eden şahısların taleplerini görüşerek koruma kararı almaktadır. Kararlar; içişleri bakanı onayı ile yürürlüğe girer.
 2. İllerde; Vali veya Yrd. başkanlığında oluşturulan il koruma komisyonu, kişilerin taleplerini değerlendirerek karar almakta ve valinin onayı ile kesinleşir.

KORUMA ÇEŞİTLERİ:

 1. Özel Koruma: 24 saat esasına göre kesintisiz her yerde icra edilen korumadır.
 2. Yakın Koruma: işyeri-İkameti dışında yapılan korumadır. Refakat koruması da denir.
 3. İşyeri ve konut koruma: Nokta tahsis etmek üzere 24 saat icra edilen koruma

GÖREV VE YETKİLER( ÖGK Md.3-7-8)

KORUMA SEVİYELERİNİNİ BELİRLENMESİ:

 1. Yüksek Tehdit( Teyit edilmiş): Basın, kamu oyunda açıkça tehdit veya ölüm ihbarı alınmışsa vs. 24 saat kesintisiz En az 10 kişi ile icra edilir.3 konut,3 işyeri,4 yanında
 2. Orta Tehdit( Muhtemel tehdit):Görevi, misyonu, fikirleri vs. uygun nitelikte personel .
 3. Düşük tehdit( Önleyici Tedbir): Ani gelişen olaylara karşı, spor karşılaşmaları, geçici koruma tedbirleri alınır.

KORUNAN KİŞİ İLE BİLİNMESİ GEREKENLER:

 • Politik düşünceler
 • Siyasi görüşü
 • Sosyal hayatı vb. özelikleri iyi bilinmelidir.

SÜİKASTLARIN TEMEL NEDENLERİ:

 • Siyasi nedenler
 • Ekonomik nedenler
 • Psikolojik nedenler
 • Kişisel nedenler
 • Profesyonel suikastçılar

SALDIRI METODLARI:

 1. Yakın saldırı
 2. Uzaktan saldırı: Günümüzde en çok kullanılan saldırı metodu
 • Uzan menzilli silahlar
 • Bomba ve patlayıcı maddeler
 • Zehirler
 • Biyolojik ve kimyasal silahlar
 • Diğer metotlar

İNTİHAR SALDIRILARI: Bu gibi durumlarda veya yüksek tehdit durumlarında korunan kişi ile fiziki tedbirler arasındaki mesafe en az 100 m olması gerekmektedir.

Neden İntihar Saldırıları:

 • İnisiyatif kişiye aittir.
 • Yeri ve zamanı kendisi belirler
 • Tespit edilmesi oldukça zordur
 • Motive olduktan sonra tespit edilmesi oldukça zordur.
 • Büyük maddi ve manevi kayıplara sebep olur
 • Ayrıntılı plan veya araştırmaya gerek yoktur.

SALDIRILARA KARŞI ALINAN TEDBİRLER:

 1. Koruma Çemberi
 2. Terörist veya saldırganların önceden tespiti
 3. Öncü çalışması
 4. Kişisel güvenlik kuralları
 5. Araçlı koruma düzenleri
 6. Koruma elemanları

YAKIN KORUMANIN AMACI:

 1. Tehlikelere karşı
 2. Küçük düşürücü, rencide edici hareketlere karşı

YAKIN KORUMA GÖREVİNDEKİ AŞAMALAR:

 1. Muhtemel beklenen tehlikeler
 2. Tehlikesiz bölgeler
 3. Muhtemel tehlikelerin kaldırılması
 4. Mevcut veya başlamış tehlikelerin ortadan kaldırılması

Tehlike anında;

-Görme,

-Tehlikeyi algılama,

-Haber verme,

-Tehlikeyi ilk gören müdahale etme,

-Korunan kişiyi kapatma,

-Güvenli bölgeye kaçırma,

yapılmalıdır.

TOPLANTILARDA KORUMA DÜZENLERİ:

 1. Kapalı yer toplantıları
 2. Açık hava toplantıları
 3. Kalabalıkların kontrolü: Genelde koruma personelini ilgilendirmez.
 • Dost kalabalıklar
 • Dost olmayan kalabalıklar

MERDİVENLERDE VE ASANSÖRDE KORUMA: Bütün koruna tedbirlerinde öncelikle güvenlik kontrolleri yapılır.

 1. Merdivenlerde; önde ve arkada koruma görevlisi bulunur.
 2. Asansörlerde; Korunan kişi duvar kenarına ve koruma personeli asansör kapısının önünde( amaç; ilk müdahale de önlem almak) bulunur.

SEYAHATLERDE KORUMA:

 • Uçaklarda koruma: Devlet büyüklerine tahsis edilmiş uçaklar daha güvenlidir. Çünkü, kendi özel korumaları mevcuttur. Ticari uçaklarda ise daha zordur. Yalnız seyahat veya mümkün değilse önde ve arkada koruma elemanları bulunarak oturulur.
 • Trenlerde koruma: Korumanın yumuşak karnı olarak bilinir. Koruma görevi çok zordur, Çok sayıda koruma personeline ihtiyaç duyulur. Korunan kişi en son vagonda veya duruma göre hareket edilir.
 • Gemilerde koruma:
 1. Olumsuz hava şartları ve dayanıklılığı
 2. Can yelekleri
 3. Haberleşme araçları vb. güvenlik tedbiri için gereken şartlar

YAYA KORUMA TEKNİKLERİ:

 1. Fiziki güvelik./ Güvenlik Çemberleri: Amaç; tehlikeyi kademeli olarak süzerek etkisiz hale getirmektir
 • İç halka. En önemli halkadır, kabulün yapıldığı halkadır.
 • Dış halkalar: Tehdit durumuna göre oluşturulur.
 • Kontrol noktalarında bulunması gereken ekipmanlar:…

YAYA KORUMA DÜZENLERİ VE TEKNİKLERİ:

 • Her zaman 360 derece güvenlik
 • Korunan kişinin istikameti her zaman saat istikametine göre 12 dir.
 1. Öncü eleman
 2. Sağ ve Sol taraftaki elemanlar
 3. Ekip sorumlusu-Koruma amiri
 4. Artçı eleman

YÜRÜYÜŞ DÜZENLERİ: Kesinlikle hareket halinde iken VIP önü kapatılmaz.

 1. 1 kişilik koruma: VİP sağ bir adım arkasında(koruma amiri).Refakat korumasıdır, tehlike yok veya düşük( 360)
 2. 2 kişilik koruma: VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri) ve sol bir abım önünde,180 derece, orta tehdit
 3. 3 kişilik koruma :VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri),sol bir adım önünde ve sol bir adım arkasında( 120 derece) orta tehdit ve üstünde
 4. 4 kişilik koruma: VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri), sol bir adım önünde ve sol bir adım arkasında ve bir adım orta geride(artçı) ( 120 derece).Koruma amiri VIP ile ilgilenir. İleri tehdit durumlarında
 5. 5 Kişilik koruma :VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri), sol bir adım önünde ve sol bir adım arkasında ve bir adım orta geride(artçı) ve sağ bir adım önde Koruma amiri VIP ile ilgilenir. ( 90 drece) İleri tehdit durumlarında

TEHLİKE ANINDA KORUMA: Tehlikenin geldiği yerin ters istikametine doğru kapatma yaparak hareket edilir.

Görme

 1. Tehlikeyi algılama
 2. Haber verme
 3. Tehlikeyi ilk gören müdahale etmesi
 4. Korunan kişiyi kapatma
 5. Güvenli bölgeye kaçırma

BOĞMA NOKTASI: Saldırı gerçekleşmesinin ihtimali yüksek, teröristler için ideal saldırı yerleridir.(Kaçmak için alternatif imkanların bulunmadığı yerler) ,

MOTORİZE KORUMA TEDBİRLERİ:

Araçlı Koruma: Saldırıların %80 i araçlara binerken, inerken veya hareket halinde medya geliyor. Bulunması gereken malzemelerden ayrıca; Kürek, silahlar, haberleşme araçları vs.

 1. Tekli araç koruma: Tehdit düşük veya yok. VIP sağ arkada, koruma amiri sağ önde,
 2. 2 araçlı koruma: Orta tehdit, 1.Araçta VIP sağ arkada, koruma amiri sağ önde,2 araçta ise E.K.ve sağ önde, arkada koruma görevlileri
 3. 3 araçlı koruma: Yüksek tehdit. Öncü ve artçı araçlar bulunur. VIP ortadaki araçta bulunur.
 4. Kılavuz araç: Konvoyun önünde gider, en büyük yerel kolluk amiri bulunur veya üst düzey yönetici ,genel haberleşme cihazları bulunur.
 5. Konvoy düzeni: Üst düzey korunan kişilerin korunması veya katılımcıların yüksek olduğu konvoy düzenidir. VIP için aynı araçtan 1 tane daha bulunur(aldatma)
16
Oluşturuldu

Kişi Koruma Test

1 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?

2 / 100

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

3 / 100

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

4 / 100

Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere ne ad verilir?

5 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yakın(kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

6 / 100

Koruma görevine ilişkin her türlü ………. ve ………… önceden hazırlanmalıdır. Yukarıda boşluğa aşağıdaki seçeneklerde yazılı hangi kelimeler uygun düşmektedir?

7 / 100

VIP ‘e yönelik saldırı anında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

8 / 100

Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 / 100

Koruma hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 100

Saldırı esnasında kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?

11 / 100

Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

12 / 100

Önemli kişiye bir saldırı anında yapılacak korumanın safhaları öncelik sırasına göre hangileridir?

13 / 100

Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

14 / 100

Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

15 / 100

Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

16 / 100

Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?

17 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

18 / 100

Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

19 / 100

Öncü istihbarat çalışmalarında, öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

20 / 100

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin (VİP) konuşma yapacağı platform ile dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?

21 / 100

Öncü İstihbarat çalışmasının amacı VİP in ………… ve ……… …………. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik  …………. Ortadan kaldırmak veya ………. indirmektir.

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergahlarda hassas noktalardan sayılmaz?

23 / 100

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ‘’Boğma Noktaları’’ denir. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?

24 / 100

Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?

25 / 100

Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergah üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?

26 / 100

Aşağıdakilerden hangisi öncü ekiplerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

27 / 100

Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı tekniklerdendir?

29 / 100

Saldırı ve safhalarında kimler yer almaz?

30 / 100

Suikastların nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

31 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?

32 / 100

Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?

34 / 100

Aşağıdakilerden hangisi terörün nedenlerinden değildir?

35 / 100

Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerindendir?

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere karşı düzenlenmiş suikast girişimlerinden değildir?

37 / 100

Beş kişi ile korumada, her korumada elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

39 / 100

Korunan kişinin yürüdüğü istikamete göre sol tarafı saat yönünde kaçı gösterir?

40 / 100

Yaya koruma esnasında saat 06:00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

41 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?

42 / 100

Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

43 / 100

Yaya koruma esnasında saat 03:00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

44 / 100

Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

45 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilmeyecek hususlardandır?

46 / 100

‘’Koruma şekilleri korunan kişinin ……… göre belirlenmektedir’’ boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

47 / 100

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

48 / 100

Makam ve takip arabası(veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?

49 / 100

Yakın koruma ekibinde bulunmaması gereken görevli aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 100

Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerindendir?

51 / 100

İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

52 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?

53 / 100

Önemli kişi aracının özellikleri donanımı için aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

54 / 100

Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi takip araç şoförünün yapmaması gereken davranışlardandır?

56 / 100

Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

57 / 100

Korunan kişinin seyahatlerinde kullanılan araçla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

58 / 100

VIP’nin araçla gideceği güzergah üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

59 / 100

Koruma görevinde dört önemli aşama bulunmakta olup bunlardan biri de muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için, tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır.

Aşağıdakilerden hangisi tehlike konusunda sorulacak sorulardan değildir?

60 / 100

Özel kalem müdürünün koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?

61 / 100

Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?

62 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?

63 / 100

1.Saldırı anında müdahalede bulunabilecek mesafede olmalı

2.Bakmadan korunan kişinin nerede olduğu bilmeli

3.Düzen değişikliklerine hazır olmalı

4.Uyumlu olmalı

Yukarıdaki özellikler neyi tanımlar?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

66 / 100

Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

67 / 100

Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

68 / 100

Korunan kişi kürsüde bir konuşma yapacaksa, koruma görevlileri yapması gerekenlerden değildir?

69 / 100

Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

70 / 100

VIP önemli kişi koruma hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 100

Koruma çemberlerinin temel amacı dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir tehdidi ………. dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok etmektir.

Yukarıdaki boşluğa hangisi uygun düşmektedir?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma amirinin görevlerinden değildir?

74 / 100

Öncü istihbarat ekibinin uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

75 / 100

Koruma görevi ………. olmalı, önemli kişinin resmi görevini ve özel ilişkilerini yerine getirmesine ……..olmamalıdır.boş bırakılan yerlere doğru olan kelimeleri işaretleyiniz?

76 / 100

Yüksek seviyede tehdit durumlarında kullanılan beşli koruma sisteminde koruma amiri dikkatini önemli kişiye yöneltirken diğer koruma personeli ise dikkatini dışarıdan gelebilecek saldırılara vermektedir. Buna göre koruma görevlileri sorumluluk alanlarına göre ortalama kaçar derece koruma yapmaktadır?

77 / 100

Önemli kişiye saldırı durumlarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

78 / 100

Birli koruma sisteminde önemli kişinin araçtan indirilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

79 / 100

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20. Maddesinde; ‘’Terörle mücadelede görev veren adli, istihbari, idari ve askeri görevlileri ile kolluk görevlileri ve terör örgütlerinin hedefi haline getirilen kişiler hakkında gerekli koruma tedbirleri kim tarafından alınır?

80 / 100

Daima çevremizde olan bitene karşı duyarlı bulunarak anormal olayların farkına varmalıyız ve her zaman uyanık ve şüpheci olmalıyız. Burada kullanılan ifade hangi koruma önlemlerindendir?

81 / 100

Koruma organizasyonlarında önemli kişinin şehir içi seyahatlerinde acil durumlarda kullanabileceği güvenli bölgeler tespit edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden değildir?

82 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en önemli özelliğidir?

83 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden değildir?

84 / 100

Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğimize yönelik tehlike ve saldırılara karşı aldığımız maddi ve teknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirler tehlikeleri önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek değildir?

85 / 100

Koruma görevi güvenli bir alan dışında ise korunan kişinin pozisyonuna göre koruma düzeni çevreye uygun yapılmalıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu prensibe uygun düşmektedir?

86 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

87 / 100

Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağı maddelerden hangisi yer almaz?

88 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastları önleme amaçlı yapılan çalışmalardan değildir?

89 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi koruma görevi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

90 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin yaya koruma görevi sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin korunmasıyla ilgili amaçlardan değildir?

92 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tek yönlü yollarda yapılan araçlı koruma düzenleri için söylenemez?

93 / 100

Yakın koruma organizasyonlarında program dahilinde, bölgeyi iyi bilen, deneyimli ve tecrübeli personel arasından öncü istihbarat ekibi oluşturulur. Oluşturulan bu ekipte aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunur?

94 / 100

Öncü istihbarat ekibinin uygulaması sırasında keşif yapılacak bölge ile ilgili var ise daha önce yapılmış keşif raporları da göz önüne alınarak aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?

95 / 100

Koruma çemberlerinin temel amacı, dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir tehdidi kademeli olarak dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok etmektir. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin bulunduğu halkadır?

96 / 100

Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere yönelik suikastları önlemek maksadıyla alınan önlemlerden değildir?

97 / 100

Sahne korumalarında korunacak kişinin bulunma durumuna göre koruma sağlanır. Aşağıdaki hangi yerlere sahne koruma için görevli yerleştirilir?

98 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi koruma düzenlerinden olan baklava düzeniyle ilgili değildir?

99 / 100

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

100 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma sırasında koruma personelinin dikkat edeceği hususlardan değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 64%

0%