ÖZET DERS NOTU

DEVRİYE HİZMETLERİ  ;

Devriye tanımı:Sorumlu olduğu bölgede emniyet ve asayişi sağlamak, suçları olmadan engelemek, suçluları ve delilleri genel kolluğa teslim etmek görvlerini yapmak amacıyla, silahlı veya  silahsız olarak  en az 2 (iki) kişiden oluşan, dolaşarak  görev yapan  görevlilere devriye denir.

DEVRİYENİN AMACI:

Sorumlu olduğu  bölgede  caydırıcılık etkisi ile , oluşabilecek suçları veya suça yeltenenleri  engellemek ve kişilerin can ve malını korumak için önleyici tedbirler almaktır.

DEVRİYE ÇEŞİTLERİ:

* Yaya devriye,   * Motorize ve bisikletli devriye    *Atlı devriye    *Sınır devriyesi

*Atlı devriye         *Sahil devriyesi

DEVRİYENİN GÖREVLERİ:

 1. Önleyici-caydırıcı görevler : Sorumlu olduğu bölgede ,suç işlenmeden önceki her türlü  görevleri,alınan önlemler ve tedbirleri  ifade eder.Gerek ciddi davranışları,gerek üniforma etkilidir.
 2. Koruyucu görevler :Sorumlu olduğu bölgede kişilerin canına-malına gelebilecek her türlü zarara karşı önlem ve tedbirleri alarak güvenliği sağlamasıdır.İlgisiz kişi veya şüpheli şahısların bölgeden uzaklaştırılması gibi…
 3. Yardım görevleri :Sorumlu olduğu bölgede yardıma muhtaç,akıl hastası veya yardım talebinde bulunan kişi veya kişilere yardım etmek.
 4. Adli görevler :Suç işlendikten sonra veya suç işleniyor olması  veya   aranan şahısları tespit etmesi ile duruma el koyması ile ifa edilen görevler.

 DEVRİYE YÖNTEMLERİ:

 1. Olağan(rutin)devriye:Belli bir programa dahil olmadan hangi sıklıkla nerenin  ne zaman kontrol edileceği tamamen devriyeye bırakılmıştır.Amaç:genel asayiş ve güvenliğin sağlanması.
 2. Planlı devriye:Devriye görevi Plan dahilinde yürütülür zaman-yerler-kişiler
 3. Dairesl devriye: Görev bölgesi daire gibi düşünülerek merkezden-dışa veya dıştan- merkeze  daireler çizerek ifa edilen görevlerdir. Amaç:  Plansız devriyelerde gözden kaçan ve fark edilemeyen  noktaları kapsayan görev yapmak.
 4. Geri dönüşlü devriye:Kısa ve belirsiz zamanlarda tekrar kontrol edilen bölgeye gelerek caydırıcılık etkisini artırmak ve uzun süreli güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmak.

 

DEVRİYELERİN GENEL OLARAK DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR:

 1. Devriye önceliklepsikolojik,zihinsel ve fiziksel olarak hazır olmalıdır
 2. Devriye her zaman disiplinli ve caydırıcı olmalıdır.
 3. Görevin özelliğine ve hava şartlarına uygun teçhizat bulundurmalıdır.
 4. Devriye güzergahı net olarak belirlenmelidir.
 5. Güzergahta herhangi bir değişiklik,olumsuz durumla karşılaşıldığında durum derhal ilgili amir-yöneticiye bildirilmelidir.
 6. Herhangi bir suçla karşılaşıldığında olaya en kısa zamanda el koyup,önce ilgili amir-yönetici ve zaman kaybetmeden ilgili  kolluğa bilgi verir.
 7. Olayla ilgili varsa suçlular yakalanıp-tanıklar tespit edilir ve ilgili tutanak tutulur,tutanakla suçlular ilgili kolluğa teslim edilir…
 8. Devriye haber vermeden Kesinliklebölgesini terk edemez.

 Düdükle Haberleşme:

 1. 1(Tek) uzun düdük yoklama içindir.Diğer devriye elemanı aynı şekilde karşılk verir,yerini belli eder.
 2. 2(iki) kısa düdük:Davete işarettir.Yardım isteniyor
 3. 3(üç) kısa düdük arka arkaya çalındığında muhtemelen olay-vukuat var anlamındadır,yardım isteniyor.

DEVRİYE GÖREVLERİNDE KONTROL EDİLECEK YERLER

 1. Suç işleyecek olanların kontrolü
 2. Suç işlenebilecek olan yerlerin kontrolü
 3. Şüpheli araç ve kişilerin kontrolü
 4. İş yerinde kalabalık yerlerin kontrolü
 5. Dikkat çeken diğer yerler ve umuma açık yerler vb.

NOKTA HİZMETLERİ :

TANIM: Sorumlu olduğumuz bölgede emniyet ve asayişi sağlamak üzere sabit olarak  görev yapılan belirli yerlere nokta denir.

*Noktalarda görevlendirilen personele nokta görevlisi

*Nokta görevlilerinin yürüttükleri hizmetlere nokta hizmetleri

 KONTROL NOKTALARI(HİZMETLERİ)

 TANIM:   sorumlu olduğumuz bölgede emniyet ve asayişi-kamu düzenini tehlikeye sokabilecek durumları önceden tespit ederek,  bulundukları yerden veya kişilerin üzerinden arındırılması işlemine kontrol hizmetleri denir.Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü yere kontrol noktasıbu noktada görevli personele ise kontrol görevlisi denir.

Özellikli şahısların kontrolü:

 1. Değerli Madde Taşıyan kişiler
 2. Silah taşıma yetkisine sahip kişiler
 3. Hasta, fiziksel özürlü kişiler
 4. VİP ŞAHISLAR :Adli aramalar söz konusu olan durumlarda geçerlidir.
  • Milletvekilleri:TBMM kararı olmadan aranamaz,tutulamaz,yargılanaz
  • Diplomatlar : araç,eşya veya misyonlar aranamaz
  • Hakim ve savcılar :ağır cezayı gerektiren suçlar haricinde aranamaz
  • Avukatlar : ağır cezayı gerektiren suçlar haricinde aranamaz
  • Noterler : ağır cezayı gerektiren suçlar haricinde aranamaz
 5. Yaşlı insanlar
 6. çocuklar
 7. kurumda çalışanlar
 8. ziyaretçilerin kontrolü
 9. resmi görevliler

Araç kontrolleri :amaç,artça veya araç içindekilerde bölgeyi tehlikeye düşürecek bir durum olup olmadığının tespit edilmeye çalışılmasıdır.

ÖNLEME ARAMASI( 5188 S.K.MD.7 (a) ve (b) bentleri)

   TANIM: Sorumlu olduğumuz bölgede suç işlenmesini önlemek ve genel emniyet ve asayişi tehlikeye sokarak bulundurulması yasak olup suç unsuru veya silah,iz,eser,emare,delillerin  tespiti amacı ile HAKİM kararı yada GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN hallerde CUMHURİYET  SAVCISI yada ilgili MÜLKİ AMİR’in yada ilgili KOLLUK KUVVETLERİ ve ÖGG tarafından  kişilerin üstlerinde ve umuma açık alanlarda,toplu yerlerde ve herkesin girip çıkacağı yerlerde yapılan arama işlemidir.

AMAÇ: Gizli ve tehlikeli olanın veya  soruşturmanın seyri açısından kuvvetli delil olma özelliğinde olan şeylerin yok edilmesini önlenmesi ve açığa çıkarılmasıdır.

ADLİ ARAMA( 5188 S.K.MD.(d) bendi) 

TANIM:  Suç işlendikten sonra veya  suçlulara yataklık etmek veya saklanan, hükümlünün yakalanması, makul şuç şüphesi altında bulunan kimsenin yakalanmaları veya  suçun iz,eser amare veya delillerin tespiti için  HAKİM kararı yada GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN hallerde CUMHURİYET  SAVCISI yada ilgili MÜLKİ AMİR’in yada ilgili KOLLUK KUVVETLERİ ve ÖGG tarafından  kişilerin üstlerinde,konutlarında,eşyalarında ve özel kağıtlarında yapılan arama işlemidir.

KİŞİLERİN ARANMASI(ÖNLEME ARAMASI) : ÖGG korumakla sorumlu olduğu bölgenin emniyet ve asayişini tehlikeye sokan ve şüpheli kişi veya kişilerin üzerlerini elle, dedektörle, X ray cihazı vb. teknolojik aletleri kullanarak suç unsuru olan veya suçta kullanabilinecek eşyaları tespit etmek amacı ile korunan alana sokulmasını engellemek için tespit araması yapabilir. 

EL KOYMA : Muhtemel(kuvvetli)Suç şüphesi varsa,aranan şahıs ise veya güvenliği tehlikeye sokacak eşya veya müsadere altına alınan eşyalar vb. durumlarda resmi makamlarca, kişilerin veya zilyedin(kullanma tasarrufu olan)rızası olmasa da geçici olarak zilyetliğine ve kullanma tasarrufuna son vermek

KORUMA ALTINA ALMA:Suç unsusu olan eşya veya müsadere altına alınan eşyaların veya suça konu olan iz ve delillerin bozulmasını önlemek için kişi veya zilyedin kendi rızaları ile veya rızaları olmasa da  geçici olarak el koyma kararına kadar alıkoyma işlemine denir.

EMANETE ALMA :Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve tespit aramalarında elde edilen eşyaların belli bir süre sonra sahibine tekrar iade edilmek üzere emanete almaktır.

SUÇA EL KOYMA :ÖGG sorumlu olduğu bölgede suç veya suçlularla karşılaştığı  durumlarında derhal duruma el koyar ilgili sanık veya tanıkları tespit ederek ilgili kolluk kuvvetine tutanak karşılığında teslim eder.

YAKALAMA :Sorumlu olduğu bölgede  güvenliği tehlikeye sokan,suç işleyen veya şüpheli görünümlü kişileri (kuvvetli iz,emare ve delil varsa )yakalayarak kişilerin geçici olarak özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır.

ÖNLEME (İDARİ)YAKALAMA:Sorumlu olduğu bölgede emniyet ve asayişi sağlamak üzere,kişilerin can ve malını korumak için suç işlemiş olmasa da muhtemel bir suçu önlemek için  geçici olarak kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanarak yakalanmasıdır.

.KORUYUCU AMAÇLI YAKALAMA: ÖGG sorumlu olduğu bölgede akıl hastası,yaşlı,sahipsiz çocuklar,tren raylarında yürüyen kişiler, vb.kişileri kendilerine veya başkalarına zarara vermelerini önlemek amacı ile yapılan yakalama işlemidir.

ADLİ YAKALAMA: Hakkında mahkeme kararı ile tutuklama kararı verilen  veya Suç işledikten sonra veya suçüstü hallerinde (meşhut suç) özgürlüklerinin kısıtlanarak kişilerin yalanmasına adli yakalama denir.

NOT:Yakalama işlemlerinden sonra ÖGG ilgili kolluk kuvvetine bilgi vermek zorundadır, aksi takdirde suç işlemiş sayılır. ÖGG yakalama esnasında en uygun yaklaşma ve etkili iletişim kurallarına uyarak ikna etmeye çalışmalı,ilgili emniyet kurallarına uymak şartı ile,zorluk çıkarmıyorsa elle yakalayarak ilgili kolluk kuvvetine tutanak karşılında teslim eder. Eğer zorluk çıkarıyorsa yeterli kuvvet dahilinde zor kullanmada orantılılık durumuna göre zor kullanarak yakalama işlemi yapılır ve ilgili kolluk kuvvetine tutanak karşılığında teslim eder.

ZOR KULLANMA: Orantılı davranmak üzere;

 1. Bedeni kuvvet :Kendi vücudumuz,tavır,taviz vermemek,birlikte hareket etmek vs.
 2. Maddi güç : Jop,kelepçe,biber gazı,kalkan vs.
 3. Silah kullanma :En son çaredir.Başka türlü engel olunamıyorsa

YETKİ:

 1. Borçlar Kanunu(md.52):Koruduğumuz mala karşı Meşru müdaafa  hallerinde
 2. Medeni Kanun(md.981):Taşınır veya taşınmaz mallarına karşı zorla alma durumlarında
 3. Türk ceza Kanunu( md.24,25):Nefze,ırza ve cana karşı  meşru müdahafa

b

GÜÇ KULLANMA(ZOR KULLANMADA)TEMEL ŞARTLAR:

 1. Mecbur Kalınmalıdır.
 2. Dengeli olmalıdır.
 3. Kanunlara Uygun olmalıdır.

TUTANAK YAZMA:  ÖGG görevi esnasında herhangi bir olay, konu veya gördüğü, duyduğu veya bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ile ilgili hususları açıklamak üzere hazırlanan ve olay yerinde hazır bulunan ilgili şahıslara doğruluğu okutturulduktan sonra birlikte imza altına alınan yazılı belgeye tutanak denir.

HUKUKİ YÖNDEN:  Tutanak mahkemelerde delil niteliği taşımaktadır. Belli bir şekil şartı yoktur, mutlaka tarih atılmalıdır, aksi halde geçersiz sayılır ve diğer hukuki dayanaklar olmalıdır.

TUTANAĞIN BÖLÜMLERİ:

 • Başlık :Uygun bir başlık
 • Giriş :Suç ve olayın ne zaman,ne şekilde,kimin tarafından öğrenildiği
 • Gelişme:Başlangıcı,gelişmesi ve sonuçlanmasının yazıldığı bölümdür.
 • Sonuç :Tutanakta bulunması gerekli ve hukukun öngördüğü şartlar yazılır,doğruluğunun okutularak imzalandığı bölümdür.
 • Tarih ve saat
 • İmza :En az 3(üç) imza bulunmalıdır.

BAŞLICA TUTANAK ÇEŞİTLERİ:.

 • Olay tutanağı
 • Görgü tutanağı
 • Suçüstü tutanağı
 • Yakalama tutanağı
 • İhbar tutanağı
 • Teslim-tesellüm tutanağı
 • Üst arama tutanağı vb.

Güvenlik Tedbirleri- Devriye

TUTANAK YAZIM KURALLARI

45
Oluşturuldu

Güvenlik Tedbirleri Testi

1 / 100

Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlara ne denir?

2 / 100

Devriye hizmetinin, taşıtla dolaşmak suretiyle yerine getirilmesine (I);
Devriye hizmetinin belirli standartlara, sahip motosiklet kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine (2);
Devriye hizmetinin, üniformalı personel tarafından yaya olarak yerine getirilmesine (3) denir.
‘’Devriye en az (4) personelden oluşur.’’
paragrafında numaralı yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 100

ÖGG’nin devriye görevini yürütürken durdurma ve kimlik sormasının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

4 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

5 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik devriyesinin görevlerinden değildir?

6 / 100

Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya bu güzergahta ani dönüşler yaparak, gözetlenme olup olmadığı takip edilip edilmediğinin kontrol edildiği devriye yöntemi hangisidir?

7 / 100

I.    Bir kanaldaki konuşmaları birden fazla kişi farklı telsilerden aynı anda dinleyebilir
II.  Aynı kanal ve gruba farklı telsizlerden aynı anda birden fazla çağrı (konuşma) yapılabilir
III. Telsizin bas-konuş mandalına basılarak kanala girip konuşma yapılır

Telsiz sistemleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

8 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer ve şartlardan değildir?

9 / 100

Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde     suçu engellemek, suçluları takip etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel   güvenlik görevlisinin koşullandırıldığı yere ne ad verilir?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?

11 / 100

Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?

12 / 100

Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?

13 / 100

Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

14 / 100

 Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar…… olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır,……. karşılığı teslim edilir. 

Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır?

15 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış halidir?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

17 / 100

Özel Güvenlik görevlisinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 100

Tutanağa imza atmak istemeyen kişiye ne yapılır?

19 / 100

Görme,koklama,dokunma,duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?

20 / 100

Suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz?

21 / 100

Not alma nedir?

22 / 100

Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bir rapor türü değildir?

24 / 100

Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?

25 / 100

Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

26 / 100

Aşağıdakilerden hangisi not defteri tutulması ile ilgili kurallardan değildir?

27 / 100

Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

29 / 100

’’Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına …… denir.’’ tanımında boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 100

Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?

31 / 100

Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I-Tutuklama      II-Kimlik tespiti               III-Konut araması

IV-Yakalama    V-Üst ve Eşya Araması  VI-Kimlik Sorma

32 / 100

Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

33 / 100

Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

34 / 100

Özel güvenlik görevlisine ‘’kimlik sorma yetkisi’’ veren yasal dayanak hangisidir?

35 / 100

Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

36 / 100

Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kalkması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlamasına ne denir?

37 / 100

Zor kullanma unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?

39 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanına girmekten vazgeçen ve önleme aramasına maruz kalmak istemeyen kişiye karşı yaptığı uygulamadır?

40 / 100

Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?

41 / 100

’’Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamayacağı ve bunlara el konulamayacağı’’ aşağıdakilerden hangisiyle güvence altına alınmıştır?

42 / 100

ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisine kullanmamalıdır. 

Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

I.ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir.

II.Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir.

III.Kamu kolluğunda talebi olmalı.

IV.ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibini emri olmalı.

V.ÖGG’nin görev alanında olmalı.

VI.İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir.

43 / 100

’’Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya …. denir.’’ cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

44 / 100

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ne denir

45 / 100

Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

46 / 100

Noktalı yerlere uygun olanı yazınız.

 

Her delil bir ….. olabildiği halde her ….. bir ….. değildir.

47 / 100

Olay yeri incelemenin en önemli amacı; …….-……. Arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.

48 / 100

Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler hangi delil türündendir?

49 / 100

Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?

50 / 100

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

51 / 100

Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket,Çanta v.b) görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri yapılmalıdır?

I-Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır.

II-Bölgede kapı detektörü var ise kapı dedektöründen geçilerek teşhis edilir.

III-Çevresi emniyete alınarak güvenlik güçlerine bilgi verilir.

IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçilerek teşhis edilir.

V-Fazla sarsmadan bölgeden uzaklaştırılır.

52 / 100

Muhafaza altına alınan eşyanın …… gibi benzerliklerinden ayırmaya yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta ….. ve eşya ….. şekilde muhafaza edilir.

Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?

53 / 100

Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

54 / 100

I-Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.

II- Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.

III- Eşkal, kişinin; boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.

IV- Eşkal; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resmidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder?

55 / 100

Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

56 / 100

’’Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette (1), (2) ve kanuni şartlar gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir.’’ cümlesinde boş bırakılan 1,2 ve 3 nolu yerlere sırayla gelmesi gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 100

I. Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez.
II. Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür.
III. Nokta, görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası içerisine alabilir.
IV. Nokta personeli, görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür.
V. Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekanının (kulübe veya odanın) dışına çıkmaksızın yerine getirilir.
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

58 / 100

Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılabilecek yerlerden değildir?

59 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ‘’yakalama tedbiri’’ ni açıklayan bir tanımlama değildir?

60 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi  ‘’zor kullanma’’yı ifade eden doğru bir tanımlama değildir?

61 / 100

(A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili metrosunda görev yapmaktadır. (A), görevi esnasında, metroya binmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirmiş, bir kişiyle ilgili duyarlı kapı ikaz vermiştir. Bu ikaz üzerine (A), kişinin üzerini dedektörle aramış ve kişinin üzerinde silah olduğunu tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu silahın ruhsatsız olduğunu belirlemiştir. (A)’nın söz konusu silahla ilgili yapması gereken işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

62 / 100

“Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre icra edilen aramaya (I);  ilgili yasal hükümler doğrultusunda bina ve tesislere girişte yapılan aramaya (2) denir. Arama sonucunda elde edilen suç unsuru eşya (3)” paragrafında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

63 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerden biri değildir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?

66 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?

67 / 100

Aşağıdakilerden hangisi el koyma işlemini açıklayan doğru bir tanımlama değildir?

68 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?

69 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?

70 / 100

I. Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
II. Şüpheli paket hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
III. Şüpheli pakete ilişkin genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
IV. Edinilen bütün bilgiler not edilmeli ve kayda alınmalıdır.
V. Paketin şüphe teşkil edecek bir nitelikte olup olmadığını belirlenmelidir.
IV. Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı veya kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
Şüpheli bir paket olayına müdahale esnasında özel güvenlik görevlisince yukarıda sıralanan tedbirlerin uygulanış sırası nasıl olmalıdır?

71 / 100

Aşağıdaki işletmelerden hangisi arama işlemlerine dair doğru bir eşleştirme değildir?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?

73 / 100

“Olay yeri en geniş şekilde (1) ve ilgili (2) derhal bilgi verilmelidir. Olay yerine kimsenin girişine izin verilememelidir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır. Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkün olması halinde (3) yapılmalıdır.” ifadesinde (1), (2) ve (3) nolu yerlere gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 100

Emniyet Birimlerine Eşkal Tanımı bulunmayan suçla ilgili hangisi doğrudur?

75 / 100

Devriyenin hizmet çeşidi, görev yapılan bölgenin özelliklerine göre farklılık gösterir. Aşağıda yerine getirme şekline göre gruplandırılarak verilen devriye çeşitlerinden hangisi doğrudur?

76 / 100

Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması yapılmaktadır?

77 / 100

“İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye” kaç yıla kadar hapis cezası verilir?

78 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

79 / 100

Olay yerini ve delilleri korumak isteyen bir özel güvenlik görevlisine karşı cebir kullanılması halinde özel güvenlik görevlisi yetkisini kullanır?

80 / 100

Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişiler ile karşılaştıklarında bu kişiler hakkında hangi tedbirleri uygulayabilirler?

81 / 100

Zor kullanmanın bir aşaması olarak silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir tanımlama değildir?

82 / 100

Zor kullanmada aranan “orantılılık” ve “kademelilik” ilkeleri anayasamızda yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelmektedir?

83 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerden biri değildir?

84 / 100

I. Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliğini alınmalıdır.
II. Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
III. Şüpheli pakete ilişkin genel kolluk birimlerine derhal bilgi verilmelidir.
IV. Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
Şüpheli bir paket olayına müdahale esnasında özel güvenlik görevlisince yukarıda sıralanan tedbirlerin uygulanış sırası nasıl olmalıdır?

85 / 100

“Tutanak bir olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren ve (1) düzenlenen ve imzalanan bir belgedir. Olaya konu kişilerin (2) tutanakta yer almaz. Olayın taraflarının kimlik bilgilerine yer verilmeli ve tutanağı tanzim edenler tutanaktan belirlenebilmelidir. Tutanak düzenleme tarih ve saatini de içermelidir. Esas olarak tutanakta kişilerin vergi numarası ile sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgiler (3). Ancak işlenen suçun niteliğine ve düzenlenme amacına göre gerektiğinde bu bilgilere de yer verilebilir.” İfadesinde (1), (2) ve (3) nolu yerlere gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

86 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla özel güvenlik görevlisi tarafından yapılabilecek bir yakalamadır?

87 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkili olduğu bir kontrol işlemi değildir?

88 / 100

Aşağıdakilerden hangisi arama işlemlerine dair doğru bir eşleştirmedir?

89 / 100

Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi …(1)… amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile …(2)… kuvveti kullanan kolluk görevlisi kendisi …(3)… ifadesinde (1), (2) ve (3) nolu boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

90 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri, aşağıda belirtilen eşyalardan hangisini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkili kılınmamıştır?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken işlem ve davranışlardan biridir?

92 / 100

 I.Teknik görüntüleme (fotoğraf ve/veya kamera çekimi)

II.Kroki

III.Rapor veya tutanak

Yukarıdakilerden hangileri, olay yerinin kayıt altına alınmasında ve bölgelendirilmesinde kullanılan yöntemlerdendir?

93 / 100

Suç kastının davranışa dönüştüğü yerde başlayıp, failin kaçış yönüyle devam eden, olayın işleniş tarzının, mağdur ve failleri arasındaki ilişkinin saptanabileceği ve maddi delillerin tespit edileceği yere denir.

Yukarıdaki açıklama bütün halinde aşağıdaki hangi kavramı ifade etmektedir?

94 / 100

Ziyaretçilerin kontrolüne ve bina içine alınmalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

95 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

96 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili bir mevzuat değildir?

97 / 100

Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?

98 / 100

Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

99 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?

100 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

Your score is

The average score is 56%

0%