OKULDA GÜVENLİK VE ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ

okulda güvenlik merkez güvenlik

Güvenlik Nedir?

Güvenlik, toplumu oluşturan bireylerin, kişisel ve kamusal mallarının, kişilik haklarının korunması demektir. Yani güvenlik, kolluk kuvvetleri aracılığıyla toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin, her türlü tehdit ve tehlikeden korunup, can ve mal güvenliği açısında hiçbir endişe duymadan yaşamlarını sürdürmeleridir. Geçtiğimiz her sene teknolojik gelişmelerde hız kazanıyoruz. Suç oranları da gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün artmaktadır. Ancak suç oranlarında yaşanan artış gibi güvenlik sektöründe de oldukça ciddi gelişmeler yaşanmaktadır.

 

Güvenli Okul Ortamı Nasıl Sağlanır?

Toplumun temel yapı taşları olan öğrencilerin ve öğretim üyelerinin güvenliğini sağlamak, eğitim sürecinin sağlıklı ilerlemesi için oldukça önemli bir faktördür. Öğrencilerin, öğretmenlerin, personelin ve ziyaretçilerin hiçbir tehdit ve tehlikeyle karşılaşmadan güvenli bir şekilde iletişimlerini sürdürebilmeleri, güvenli okul kavramını tanımlar. Güvenlik teknolojileri sayesinde evde, iş yerinde ve okullarda oluşabilecek her türlü tehdidi önceden tespit edip müdahale edebiliyoruz. Ancak okullarda her şeyden önce kriz planı yapılmalıdır. Okullarda bina içi iletişim sistemi, çağrı butonlu çift yönlü interkom sistemi, mobil uygulamalar vb. teknolojilerin kullanılması, deprem ve sel gibi doğal afetlerde hızlı iletişim ve sağlıklı kriz yönetimi sağlar.

Bunların yanı sıra, artık her ortamda bulunan güvenlik kameraları ortamı gözlemleyebilmek, kayıt altında tutabilmek ve olası bir durum yaşandığında caydırıcı etkiye sahip olmak gibi birçok açısından önemli bir araçtır. Güvenlik kameralarının kullanımı kadar takibi ve bakımı da büyük önem arz eder. Güvenlik kameralarından sağlıklı ve maksimum verim alabilmek için sürekli olarak kontrolleri sağlanmalıdır. Örneğini verdiğim teknolojik gelişmeler ne kadar başarılı olsa da okulda günlük hayatın güvenli bir şekilde geçirilmesi, bu teknolojilerin ışığında kontrollerin sağlanması, olası durumlarda derhal müdahale edilebilmesi için her okulun en az bir güvenlik görevlisi bulundurması gerekir.

ozel guvenlik deltas 3f607e2d52c410891bd3face8d775dac

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Özel güvenlik şirketleri, kolluk kuvvetlerine yardımcı birimler olarak faaliyet göstermektedir. Özel şirketler sayesinde yetiştirilen özel güvenlik görevlilerinin, faaliyet gösterdikleri alanda güvenliği sağlamak, kargaşayı önlemek, olası tehdit ve tehlike durumlarda derhal kolluk kuvvetlerine haber verip, kaosu önlemek gibi oldukça önemli sorumlulukları vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu özel güvenlik görevlisinin çalışma talimatlarına göre;

 1. Okul içerisinde gerçekleşen herhangi bir olaya karşı önce kendi can güvenliğini sağlamak koşuluyla müdahale etmeli ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmelidir. Kolluk kuvvetleri gelene kadar durumu kontrol altına alıp olaya dahil olan şahısları tespit etmeli ve olayın konusunu öğrenmelidir.
 2. Okulun zaman çizelgesine uymalı ve olması gereken saatlerde görevinin başında bulunmalıdır.
 3. Güvenlik görevlileri okul giriş ve çıkışlarını ”Ziyaretçi Kayıt Defteri” ile sürekli kaydederek takip etmeli ve kontrol altında tutmalıdır. Okula gelen ziyaretçiler, ziyaretçi defterine kaydını yaptıktan sonra hangi birimle ne konuda görüşecekleri tespit edildikten sonra ilgili birime iletilmelidir. Görüşme talebi kabul edilirse misafir girişi kartı verilerek okula alınmalıdır.
 4. Görevini yerine getirirken her zaman nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmelidir. Öğrencilerle veya başka kişilerle gereksiz tartışmaya girmeyerek olumsuz durumları nöbetçi müdür yardımcısına bildirmelidir.
 5. Okul ve çevresinde insan sağlığını tehdit eden zararlı maddelerin satılıp satılmadığını tespit etmeli. Tespit edilmesi durumunda okul yönetimine ve kolluk kuvvetlerine derhal haber vermelidir.
 6. Okulda bulunan güvenlik görevlileri, kantinde, bürolarda, merdivenlerde ve yemekhanelerde oturmamalı ve öğrencilere her zaman iyi örnek teşkil etmelidir.
 7. Okulda bulunun turnike, kameralar, x-ray cihazı gibi sistemlerin her zaman kontrolünü sağlamalı ve çalıştığından emin olmalıdır.
 8. Velisi yanında olmayan ya da herhangi bir izni olmayan öğrencilerin okul bahçesinden çıkmasına izin vermemeli, çıkması halinde nöbetçi öğretmene veya nöbetçi müdür yardımcısına derhal durumu bildirmelidir.
 9. Kıyafetleri her zaman temiz ve ütülü olmalıdır.
 10. Yemek saati gibi zorunlu şeyler olmadıkça yerini bir başka çalışana emanet etmemelidir.
 11. Okulda bulunan yangın söndürme aleti ile yangın söndürme musluklarının yerlerini ve nasıl kullanacağını bilmelidir. Ayrıca sigorta, elektrik, su ana vanasının  bulunduğu yerleri öğrenip, sürekli olarak kontrollerini sağlamalıdır.
 12. Okuldaki görevlisi personel aynı zamanda okulda gerçekleştirilen sosyal ve sportif etkinliklerin güvenliğinden de sorumludur.
 13. Okul önünde, korkuluklarda veya duvar kenarlarında satış yapan seyyar satıcıları tespit edip, nöbetçi müdür yardımcısına bildirmelidir.
 14. İş, talimat ve tedbirlerine harfiyen uymalı ve kendisine teslim edilmiş olan donanımı doğru bir şekilde kullanıp korumalıdır.
 15. Görev yaptıkları okulda okul kolluk görevlisi mevcutsa onunla koordine şekilde hareket etmeli eğer kolluk görevlisi yoksa okuldan sorumlu güvenli eğitim koordinasyon görevlisiyle okulun güvenliği konusunda sürekli irtibat halinde olmalıdır.

deltas

Üniversitelerde Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri

 1. Üniversiteler kampüslerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulmalı ve bu kontrol noktalarında turnike kullanımı sağlayarak giriş iznine sahip olmayanların giriş yapmasını engellemek.
 2. Üniversitede görevli özel güvenlik personelleri kendi aralarında sürekli irtibat halinde olmalı ve ihtiyaç duyulduğunda anında istenilen noktaya intikal etmeliler.
 3. Kampüs içerisindeki fakülteler arasındaki mesafe gözetilerek kontroller düzenli olarak yapılmalıdır.
 4. Kampüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarının kontrol ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.
 5. Üniversitede tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak olduğu bölgelerde düzenli bir şekilde denetim sağlamalı ve kullanımını önlemelidir.
 6. Kampüs girişinde yapılacak kontrollerde, ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak kampüse girişe müsaade etmemelidir. (Görevli olarak gelen kolluk kuvvetleri hariç) Silahı yazılı bir şekilde kaydedip teslim ve emanet almalıdır. Ruhsatsız olduğu anlaşılan silahlar için ise dekanlık ve kolluk kuvvetlerine bilgi vermelidir.
 7. Güvenlik görevlileri, kampüs içerisinde üniversite ve mensuplarına yönelik yapılan her türlü gasp, saldırı, tehdit ve sabotajlara engel olmak adına, yönetim tarafından verilen talimatlar doğrultusunda detektör ile üst araması yapma hakkına sahiptir.
 8. Üniversite sınırları içerisinde okul yönetmeliğine aykırı gerçekleşen veya gerçekleşecek, gösteri faaliyetleri ve eylemleri önlemelidir.
 9. Üniversiteye tahsisli otoparka giriş izni bulunmayan hiçbir aracın geçişine müsaade etmemelidir.
 10. Yemek arası vb. durumlar haricinde görev yerini terk etmemelidir.

anasayfa

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Almak İçin Gereken Belgeler

 • Diploma fotokopisi (aslı görülecek.)
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce alınır.)
 • Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir